Swobodny przeplyw towarow w ue literatura

Dyrektywa ATEX to normalna nazwa dyrektywy Unii Europejskiej, która ujednoliciła przepisy dotyczące wymogów które muszą robić produkty dopuszczone do gruntu w strefach zagrożonych wybuchem. Sprzyja to znacząco przepływ towarów pomiędzy wszystkimi państwami członkowskimi, ponieważ jak wiadomo swobodny przepływ produktów to jakieś z obowiązujących założeń wspólnoty europejskiej.

W Polsce ATEX opisany został w Rozporządzeniu Ministra Role w sprawie zasadniczych wymagań dla narzędzi i układów ochronnych przeznaczonych do gruncie w odległościach zagrożonych wybuchem oraz papierów oraz reklamy pochodnych (dyrektywa ATEX 94/9/WE). W zasadzie określono w szkoła szczegółowy wymagane poziomy bezpieczeństw i formy, które wymaga spełniać materiał w relacje od środowiska w którym będzie on stosowany. Należy jednak pamiętać, że poza wymogami dyrektywy ATEX wszystek produkt musi i spełniać wytyczne wychodzące z kolejnych obowiązujących ustaw dotyczących danego asortymentu i posiadać wymagane prawem certyfikaty. Głównym środowiskiem, w jakim stosowana jest przedmiotowa dyrektywa są kopalnie, szczególnie podziemia, narażone na wybuchy metanu i/lub pyłu węglowego. Inne zagrożone strefy to m.in. zakłady chemiczne, elektrownie, cementownie, zakłady przetwórstwa drzewa i tworzyw sztucznych. O zaklasyfikowaniu przestrzeni jako strefy zagrożonej wybuchem decyduje obecność stężeń wybuchowych w powietrzu i częstotliwość ich mówienia. Produkt, jaki nie otrzyma certyfikatu powinien stanowić już zwolniony z sektorze. Przynosi to przede wszystkim bezpieczeństwu osób obsługujących i zmniejszeniu strat połączonych z złymi zdarzeniami. Dzięki odpowiedniemu zaprojektowaniu wszystkich budów i akcesoriów można zminimalizować zagrożeniem atakiem na konkretnym stanowisku pracy praktycznie do niczego. Jednostkami certyfikującymi artykuły w Polsce są: UDT-CERT, ITG KOMAG, Główny Instytut Górnictwa Kopalnia Doświadczalna "Barbara" Mikołów oraz OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. z stolicą w Gliwicach. Poza Unią Europejską obowiązują normy certyfikacji IECEx, których główne informacje są zharmonizowane z informacją ATEX. Na gruncie wspólnoty europejskiej certyfikacja IECEx nie jest wymagana.