Systemy odpylajace

Każda hala produkcyjna generuje duże ilości pyłów, kurzu i wyjątkowych mikroskopijnych zanieczyszczeń. Stanowi więc znacznie drażliwe dla ludzi, zwłaszcza gdy są nieświadomi zagrożenia, jakie ich ogranicza. Praca przez 8 godzin w takich warunkach że w skutkach jechać do odpowiednich chorób zwłaszcza górnych dróg oddechowych.

 

Ilość dopuszczalnego zapylenia
W klubu z ostatnim jakieś przedsiębiorstwo cieszące się masową produkcją powinno stanowić systemy odpylające. Ilość dopuszczalnego zapylenia regulują przepisy BHP. Pomimo takich regulacji, wciąż często nie są one przestrzegane, i ludzie idą w złych warunkach. Przyjmują się na takie warunki ze względu na obawy przed utratą pracy. Przy produkcji m.in. mebli, zapylenie spowodowane obróbką płyty wiórowej jest dużo szkodliwe, ponieważ poza mikroskopijnymi zanieczyszczeniami występują tam również substancje niebezpieczne dla swego układu. Choroby, które wykonywa leżenie w nadmiernym zapyleniu, są bardzo skomplikowane w działaniu także utrudniają funkcjonowanie. Proszę wyobrazić sobie osobę, która pali jednego papierosa raz na 8 godzin, a następnie osobę, która przechodzi przez 8 godzin w zapylonym pomieszczeniu. Czyje płuca są w gorszym bycie Czy tylko palenie zabija?
Montaż systemu odpylania
Dedusting poland, czyli nasze spółki zajmujące się montażem systemów odpylających mają oddziały w każdym większym mieście. Że systemy te ciągle nie są powszechnie brane w fabrykach i magazynach, co stanowi różne z prawem.
Czy faktycznie warto ryzykować zdrowie naszych pracowników, którzy ciężko pracują, aby utrzymać swoje rodziny, dzieci, domy? Czy warto narażać się na duże kary finansowe, które umieszczane są za nieprzestrzeganie przepisów BHP? Otóż nie warto koszt montażu systemów odpylających, nie jest aż tak ogromny, aby rekompensował w wszystek sposób utratę wysoce wymienionych wartości. Jest ostatnie inwestycja tak naprawdę jednorazowa, która przyniesie korzyści zarówno pracodawcy, jak również ludziom.