Systemy odpylania trocin

Na rynku funkcjonuje wiele firm specjalizujących się w dostarczaniu całych instalacji odpylania i transportu pneumatycznego we wszystkich gałęziach przemysłu. Głównym z elementów strategii działania jest promocja doświadczonych i nowoczesnych systemów odpylania i transportu pneumatycznego, jakie są przeznaczone także dla większych sklepów jak i delikatnych przedsiębiorstw rzemieślniczych.

Instalacje odpylające działają od nastoma lat w kilkudziesięciu domach na terenie całej Polski. Wciąż rozwijana jest sieć przedstawicieli, dzięki czemu posiadamy kontakt do wyboru w wartościach producenta w każdym zakątku Nasz.
W instalacji bierze się najczęściej odpylaczy podciśnieniowych z planem czyszczenia PowerPulse również z sprzętem do wygarniania w dnie filtra. Pod filtrem zamieszczono dwie śluzy, rozładowujące odpad do instalacji transportu pneumatycznego z dwoma wentylatorami, cyklonem oraz śluzą. W budów odpylania po części czystej użyto wentylatora świeżego powietrza.
Dust collectors, to odpylacze przemysłowe wykorzystywane w sklepie pracy drzewnej, która wytwarza głównie tarcicę, z koncentracje na wielką liczbę odpadu, wyposażone stały w sposób opróżniania z łańcuchowym dodatkiem do wygarniania. Czyszczenie worków filtracyjnych robi się przy zachowaniu wentylatorów regeneracyjnych, a odpad rozładowywany jest z użyciem śluzy, a następnie przesyłany przy zachowaniu systemu transportu pneumatycznego. W instalacji odpylania pracę wykonują wentylatory transportowe z silnikiem.
W instalacji odpylania użyto filtr modułowy – wyposażony w 6 podwójnych modułów oczyszczany przy wykorzystaniu mechanizmu wstrząsowego oraz opróżniany przy wykorzystaniu podajnika ślimakowego przez śluzę do kontenera zamocowanego pod filtrem. Oczyszczone powietrze wraca na halę produkcyjną, co minimalizuje straty energii. W budów po zanieczyszczonej stronie wykorzystano wentylator transportowy z silnikiem. Instalacja została powołana dla wydajności.
W następnym przypadku z ciekawości na brak konieczności zawracania czystego powietrza na halę, w budowie odpylania bierze się odpylaczy cyklonowy ze śluzą zamontowaną pod cyklonem. W instalacji, po części zapylonej, pracę wykonuje wentylator transportowy z silnikiem. Całość została zaprojektowana dla wydajności.