Szkolenie atex wszystko co musisz wiedziec

Atex training, czyli zakres szkolenia jest omawiany i dostosowywany do potrzeb danej firmy lub organizacji. Poniższa lista pokazuje najistotniejsze zagadnienia, na bazie których opracowany zostaje końcowy plan szkolenia. Lista ta, w uzasadnionych wypadkach, może zostać rozbudowana o kolejne zagadnienia.

pakowanie hermetyczne

Szkolenie atex obejmuj:
podstawy prawne powiązane z bezpieczeństwem wybuchowym: dyrektywa ATEX137 oraz rozporządzenie krajowe,
dyrektywa ATEX95 oraz rozporządzenie krajowe;  wzajemne relacje między obiema dyrektywami ATEX137 i ATEX95,
podstawy prawne powiązane z bezpieczeństwem pożarowym: rozporządzenie MSWiA 7.06.2010 r. dotyczące ochrony przeciwpożarowej pomieszczeń, obiektów budowlanych i miejsc; wzajemne relacje z dyrektywą ATEX137,
główne zasady klasyfikacji i znaczenia stref zagrożenia wybuchem; skrajna ocena przydatności parametrów wybuchowości gazów, oparów cieczy i pyłów,
uziemienia elektrostatyczne – waga trudności, przykłady i możliwe rozwiązania techniczne,
typy zabezpieczeń przeciwwybuchowych używanych w przemyśle i główne zasady ich doboru; główne zasady zabezpieczania instalacji procesowych przed zagrożeniem wybuchem,
przykłady jednostki ilustrujące skuteczność używania poszczególnych systemów zabezpieczeń przeciwwybuchowych,
główne zasady bezpiecznego wykonywania prac i eksploatacji maszyn w strefach zagrożenia wybuchem,
przykładowe sytuacje wybuchów w przemyśle,
stopień oraz dyspozycyjność wentylacji, a zasięg strefy zagrożenia wybuchem, na przykładzie instalacji gazowych, wodoru, gazu propan-butan, acetylenu; punkty ładowania akumulatorów, szafy bezpieczeństwa do przechowywania substancji chemicznych,
maszyny elektryczne w strefach zagrożenia wybuchem – ogólne wytyczne dopasowania urządzeń,
zagrożenie niebezpieczną awarią w przemyśle; wybrane trudności związane z przechowywaniem, odpylaniem, układy nawęglania w elektrowniach, ograniczenia powiązane z wykorzystywaniem systemu odciążenia wybuchu,
zagrożenia procesowe i wybuchowe na przewodach biomasy.