Szkolenie pracownika finansowane przez pracodawce

W sukcesu, gdy czerpiemy z leczenia szpitalnego za granicą, albo zwyczajnie - gdy mamy z pomocy lekarza, który nie prowadzi w naszym języku, a w późniejszym czasie dokumentacja medyczna jest nam niezbędna przy dalszym działaniu w własnym kraju, warto oddać się o przetłumaczenie tekstu przez lekarza.

Osoby zabierające się tłumaczeniami medycznymi w Stolicy posiadają, najczęściej, wykształcenie medyczne - są czynnymi lekarzami, osobami, które ukończyły uczelnie na celach połączonych z farmacją, biologią, chemią. Posiadają odpowiednie certyfikaty, które potwierdzają wysoką naukę języka. Często są native speakerami, bądź realizowały staż za granicą. Są odpowiednie przygotowanie: także od strony językowej, jak dodatkowo są w bycie zweryfikować merytorykę danego tekstu.

Istotna jest też weryfikacja tekstu przez tłumacza przysięgłego, który nanosi ewentualne poprawki, pyta czy wpis posiada wielką wartość i - co najważniejsze - nadaje mocy urzędowej swoją pieczęcią.

Dokumenty medyczne, które się najczęściej tłumaczy to sprawa choroby pacjenta, wypis ze szpitala, wyniki badań, skierowania na badania, zwolnienia lekarskie, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,historia leczenia - jeżeli staramy się o odszkodowanie przy wypadku zagranicznym.

Tłumaczenie medyczne to także tłumaczenie artykułów naukowych, podręczników dla studentów medycyny, książek popularno-naukowych opowiadających o medycynie, filmów promocyjnych zawierających specjalistyczne słownictwo, prezentacji multimedialnych, albo nawet katalogów w jakich są wymienione instrumenty medyczne.

Najpopularniejsze języki z których się rozumie to tak angielski, niemiecki, francuski oraz rosyjski. Wąska specjalizacja zatrzymuje się takimi językami jak duński, japoński, chiński, turecki, języki niderlandzkie, język szwedzki, norweski. Przy małej specjalizacji tym łatwo pobiera się z usłudze native speakera.