Szkolenie stanowiskowe pracownika

Dokumentacja techniczna istnieje więc zakres dokumentów, planów, rysunków albo też obliczeń technicznych, które obejmują informacje niezbędne do zrobienia określonego produktu. Dokumentację techniczną można ogólnie wydać na kolejne działy tematyczne:

dokumentację inwestycyjną, czyli dane konieczne do wykonania danej inwestycji, dokumentację technologiczną, czyli dane niezbędne do wykonania montażu i obróbki, czyli ogólnego procesu technologicznego, dokumentację projektową, czyli projekty obiektów budowlanych albo ich stron, dokumentację naukowo-techniczną, wtedy stanowi przygotowania badawcze.

Tego typie dokumentacja występuje pod dwiema postaciami:

matryc, czyli rysunków przygotowanych na kalkach technicznych, egzemplarzy archiwalnych, obecne stanowi kompletu w pełni czytelnych odbitek.

Tłumaczenie dokumentacji technicznej jest osiągane przez tłumaczy, którzy poza świetnymi umiejętnościami językowymi są również specjalistami w określonej branży technicznej, co przynosi nie tylko rzetelny przekład z języka właściwego na ostatni, lecz też zapewnienie odpowiedniej terminologii, co chroni odbiorcę usługi przed ewentualnymi błędami w rozumieniu, który więc potrafi sprawić do właściwych z punktu widzenia prawnego i technicznego konsekwencji.

Jeśli zamawiamy tłumaczenie dokumentacji technicznej, przede ludziom musimy zwrócić opinię na kompetencje tłumacza. Na pewno nie pewno nim istnień osoba jedynie znająca język obcy. Tłumaczem technicznym musi istnieć osoba korzystająca również dużą wiedzę odnośnie danej branże technicznej, a daleko jest ustalić się na usługi z wyspecjalizowanych firm tłumaczeniowych. Dodatkowo, należy myśleć o tym, iż dokumentacja techniczna więc nie tylko tekst, lecz też wykresy, rysunki i cele, dlatego dobry tłumacz dokumentacji technicznej powinien oferować również dopasowanie danych wykresów do ostatniego języka, aby zapewnić maksymalną czytelność (jest to usługa tak zwanego łamania i dawania tekstu).

Podsumowując, pragniemy mieć świadomość tego, że nie każda kobieta dobrze władająca językiem innym i mogąca dokonać przekładu będzie również na tyle kompetentna, by zrobić tłumaczenie techniczne. A odpowiednio jest poszukać firmę tłumaczeniową, specjalizującą się wyłącznie w tłumaczeniach technicznych, dzięki czemu będziemy uważali pewność, że ważny dla nas dokument zostanie przetłumaczony w rodzaj dokładny i rzetelny.