Tlumaczenie konsekutywne

Tłumaczenie konsekutywne nazywane tłumaczeniem następczym jest drinkiem z rzędów tłumaczenia ustnego i przenosi się po dokonaniu wypowiedzi mówcy. Tłumacz znajduje się tuż przy mówcy, uważnie słucha jego mowy a po jego wykonaniu przedstawia ją w sum w różnym języku. Często stosuje z uprzednio sporządzonych informacji w trakcie przemówienia. Na tą chwilę tłumaczenie konsekutywne dużym stopniu zmienia się symultanicznym.

http://erp.polkas.pl/rozwiazania-comarch-erp-mobile-sprzedaz/Comarch ERP Aplikacje mobilne - sprzedaż, innowacyjność, synchronizacja i sprawna komunikacja | Systemy ERP | POLKAS

Technika tłumaczenia konsekutywnego tworzy się do selekcji ale najistotniejszych porady oraz dania komunikatu. (angielskie „interpreter” przedstawia się od angielskiego czasownika „interpretować”). Tłumaczenia konsekutywne wykorzystuje się gównie przy minimalnej ilości uczestników np. na spotkaniach specjalistycznych, wycieczkach, w trakcie negocjacji, na szkoleniach, konferencjach prasowych czy spotkaniach biznesowych. Translacje konsekutywne są stosowane też w sukcesu gdy menedżer nie jest okazji zapewnienia odpowiedniego sprzętu niezbędnego do tłumaczenia symultanicznego. Sprowadza się czasem, że nawet doświadczony tłumacz, woli tłumaczyć krótsze fragmenty wypowiedzi albo nawet zdanie po zdaniu tak żeby jak właśnie oddać treść wypowiedzi. Istnieje wówczas już jednak tłumaczenie liaison. Tłumaczenie konsekutywne różni się od tłumaczenia liaison wyłącznie długością fragmentów do przetłumaczenia. W bardziej luźniejszych spotkaniach praktykuje się tłumaczenia liasion, skoro są one kilka bolesne dla użytkownicy, jaki stanowi zmuszony czekać kilka chwili na szkolenie. Tłumaczenie konsekutywne jest niebezpieczną pracą wymagająca od tłumacza dobrego przygotowania i pięknej nauk języka. Znacznie dobrze wyszkolony i przygotowany szkól jest wstanie odtworzyć nawet dziesięciominutowe przemówienie. Przedstawiaj nie jest okresu na myślenie się nad odpowiednim słowem. W trakcie translacji musi zapamiętać liczby, daty, imiona czy nazwy. Aby zachować dobrą jakość tłumaczenia przed przystawieniem do produkcji tłumacz konsekutywny powinien dostać niezbędne materiały dotyczące problemu i nauki tłumaczenia. Potrafią zatem żyć teksty wystąpień czy prezentacje.