Wentylacja bilevel

Błędne zainstalowanie odpylania oraz centralnego odkurzania powoduje duże zagrożenie wybuchem. Dlatego każda instalacja musi być zbudowana razem z prawymi normami ustanowionymi w dyrektywie ATEX tzw. atex installation.

Identyfikacja oraz ocena ryzyka wybuchu Aby wybrać skuteczne formy ochrony instalacji przed wybuchem musimy zidentyfikować, a jeszcze uznać jej najsłabsze punkty. W ostatnim celu przeprowadzamy tzw. ocenę ryzyka wybuchowego na czasie wykonawczym. Dokument ten poziomowi dla biura wykorzystującego się projektem zbiór wszystkich zaleceń. Po ich zastosowaniu do wniosku zostanie opracowana ostateczna ocena ryzyka wybuchowego lub dokument zabezpieczenia przed wybuchem.

Zmniejszenie ryzyka wybuchu W sensie zmniejszenia ryzyka wystąpienia wybuchu, w projektowanych instalacjach, grane są takie podejścia jak: antystatyczne lub przewodzące wkłady dane do filtracji, elektryczne i nieelektryczne wyposażenie z certyfikatem ATEX, dopasowaną aparaturę kontrolną oraz pomiarową, uziemienia.

Minimalizacja skutków wybuchu Z natury prace nie jest dodatkowe aby do indywidualnego końca wyeliminować ryzyko wybuchu. Dlatego te, zgodnie z wymogami obu dyrektywy ATEX, w  instalacjach wykorzystuje się zabezpieczenia przeciwwybuchowe.

Dostawy wdrażania odpylania oraz centralnego odkurzania prowadzone są w organizmie „pod klucz”. Świadczy to, iż specjaliści biorą pełną odpowiedzialność za kompleksową realizację każdego z czasów inwestycji – od projektu, przez produkcję każdych elementów systemu, po montaż oraz uruchomienie nowo zamontowanej instalacji.

Oszczędność poprzez optymalizację Szczególny nacisk został położony na optymalizację instalacji filtrujących pod kątem efektywności energetycznej, a też skuteczności odpylania. Czynienia te służą upragniony rezultat finansowy, i przede wszystkim przyczyniają się do ochrony środowiska naturalnego naszego świecie.

Skuteczne, a zarazem bardzo efektywnie Materiał filtracyjny ma największy element skutecznej, oraz tymże jednym sprzyjający naturze element instalacji odpylania oraz centralnego odkurzania. Dobrze dobrany gwarantuje wysoką czystość odpylonego powietrza nie mając pod opiekę warunków pracy. Tak dlatego inżynierowie za każdym razem dobierają to pod kątem danej inwestycji.