Za bezpieczenstwo pracownikow odpowiada

Bezpieczeństwo gości jest szalenie istotne, a szczególną atencję należy zwrócić na terytoria, w jakich panuje duże zapylenie powietrza rozmaitymi pyłami. Są zatem zarówno pyły z elementów organicznych, jak i nieorganicznych. Do ostatnich głównych można zaliczyć pyły wynikające ze skór, mąki, zboża lub drewna. I te nowe oznaczają pyły z farb proszkowych, chemikaliów, metali czy kamieni.

Owe zwiększone zapylenie stwarza duże zagrożenie wybuchem, a przyczyną zapłonu pyłów potrafi stanowić nie tylko ogień, lecz i bardzo rozgrzane części maszyn, iskra elektryczna lub zaiskrzenie mechaniczne. Więc właśnie ważne jest prawdziwe odpylanie. Po prostu, warto na bieżąco usuwać wszelkie większe skupiska pyłów.
Instalacja ATEX odpylająca zawiera filtry oraz wentylatory z odpowiednim zabezpieczeniem przeciwwybuchowym, jaki stanowi podobny z wymaganiami dyrektywy ATEX. Filtry są więc urządzone w panele eksplozyjne chroniące filtry a pełne urządzenie przed uszkodzeniem. Dodatkowym ubezpieczeniem są klapy zwrotne zainstalowane na kanałach wentylacyjnych, które uniemożliwiają przenoszenie się płomienia powstającego w instalacji po wybuchu miału w filtrze. Instalacja ATEX jest także urządzona w właściwy system dodający się do gaszenia iskier zapalnych lub system skutecznego gaszenia ognia dwutlenkiem węgla. “Atex installation” odpylająca powinna być uziemiona natomiast nie może dodawać się do przechowywania ładunków elektrostatycznych, ponieważ istnieje ryzyko wywołania iskry prowadzącej do wybuchu. Zawory celkowe stanowią dodatkowe elementy zabezpieczające w budowach ATEX. Ich niewątpliwą wartością jest odporność na przechodzenie płomienia oraz uderzenia ciśnienia w toku eksplozji, a głównym zadaniem samoczynne usuwanie pyłu, który skupia się w filtrze.