Zaburzenia psychiczne f20

Cyklotymia jest prezentowana, jako małe zaburzenie psychiczne, określane również jako stan depresyjny, który zawsze wciąż nie wymaga leczenie farmakologicznego. Cyklotymia często porównywalna jest do dystymii, jednak oba schorzenia psychicznie dość znacznie się od siebie różnią.

ewidencja wyposażenia program

Zaburzenie psychiczne
W poniższym artykule skupimy się na określonym zaprezentowaniu, czym jest przedstawiona anomalia psychiczna. Zaczynając zatem od początku, cyklotymia jest zaburzeniem psychicznym. Pewno żyć czynnikiem doprowadzającym do powstania choroby afektywnej dwubiegunowej. Jej rozpoznanie jest możliwe zawsze w pierwszej i trzeciej części bycia człowieka, kojarzy się zazwyczaj z nadużywaniem alkoholu i zmierza do popularnej destabilizacji w mieszkaniu społecznym.

Leczenie
Oczywiście, wykryta cyklotymia powinna stać natychmiast poddania leczeniu. Jednak, jak wspomniano wcześniej, nie będzie zatem stricte leczenie farmakologiczne, odpowiednie do zabiegu działania depresji, bowiem podawane preparaty będą zawierały głównie zadanie stabilizujące nastrój, a dopełnieniem leczenia będzie psychoterapia.

Fazy
Zapadnięcie na cyklotymię wyróżnia się uciążliwymi zmianami nastroju. Ważna ją rozbić na dwie fazy:

Faza subdepresji, na jaką piszą się: abulia, czyli kłopot z podejmowaniem decyzji, apatia, spadek libido oraz permanentne zmęczenie i problemy z koncentracją, zaburzenia łaknienia, bezsenność, ciągłe poczucie pustki, smutku oraz minusa wsparcia, nieumiejętność odczuwania przyjemności, zaniedbywanie się, brak energii, pesymistyczne zasady i wycofanie społeczne.
Faza hipomanii, czyli dobry stan, wesołość, euforia, wysoka samoocena i pewność siebie, wzmożony popęd seksualny, pobudzenie psychoruchowe i ograniczone zapotrzebowanie na odpoczynek, gonitwa myśli, słowotok, spadek zdolności racjonalnego myślenia, kłopoty z koncentracją uwagi, agresja i wrogość, poczucie mocy oraz entuzjazm, podejmowanie ryzykownych zachowań, urojenia.

Choroba ta zawsze pojawia się u kobiet, które cierpią na dwubiegunowość. Gra tym pomysł pamiętają także takie elementy jak wysoki stopień kortyzolu, niski poziom serotoniny, kiedy również więcej stresujące sytuacje. Ponadto znacznie poważny wpływ są także wykształcenie i miejsce, w jakiej żyją potencjalnie chorujące osoby.