Zbieranie pylu i innych nieczystosci z powietrza

Dust collectors, czyli odpylacze przemysłowe używane są w celu poprawienia jakości powietrza uwalnianego w wyniku procesów przemysłowych. Odpylanie zachodzi poprzez zbieranie pyłu oraz innych nieczystości z powietrza. Separacja nanocząstek jest kluczowa w celu zredukowania emisji pyłów.

Odpylacze są odpowiednio zaprojektowane, żeby sprostać wyzwaniu, jakim jest unieszkodliwienie rozległych chmur pyłu. Odpylacze składają się z wentylatora, filtru pyłowego, systemu czyszczącego, filtr oraz pojemnika na filtr lub z systemu usuwającego pył. Wyróżniamy cztery rodzaje odpylaczy przemysłowych: separatory inercyjne, separatory mokre, separatory elektrostatyczne oraz separatory filtracyjne.

http://www.comarch-polkas.pl/oferta/comarch-klasyka/Comarch klasyka - POLKAS & COMARCH - Systemy ERP

a) Separatory inercyjne oddzielają pyły od gazów, dzięki kombinacji siły odśrodkowej, grawitacyjnej oraz inercjalnej.
b) Odpylacze przemysłowe, które wykorzystują do odpylania ciecz, to separatory mokre. W tym przypadku ciecz miesza się z gazem, który zawiera cząsteczki pyłu. Skuteczność usuwania pyłu w tej metodzie jest bardzo wysoka. Istnieje kilka rodzajów separatorów mokrych, jednak wszystkie łączą wspólne główne cechy – zwilżanie gazów, kontakt gazu z cieczą oraz oddzielenie gazu od cieczy poprzez powstające aglomeraty. Kiedy aglomeraty stają się większe, osiadają w kolektorze.
c) Separatory elektrostatyczne korzystają z sił elektrostatycznych, aby oddzielić cząsteczki pyłów od gazu. Można je podzielić na separatory typu EBS (koronujące) oraz płytkowe. Separatory koronujące przeznaczone są do suchego rozdzielania materiałów, które różnią się właściwościami elektrycznymi. Z kolei separator płytkowy przeznaczony jest do oddzielania wszelkich rodzajów surowca mineralnego zgodnie z ich właściwościami elektrostatycznymi.
d) Separatory filtracyjne to urządzenia, dzięki którym cząsteczki podczas transportu zatrzymywane są za pośrednictwem sił adhezji.

Obecnie separatory filtracyjne często zastępują separatory elektrostatyczne. Istotne są metody monitorowania, separacja cząstek drobnych oraz ultradrobnych. W związku z tym liczy się na zaawansowany rozwój metod wykrywania materii zanieczyszczonej. Nowe metody oczyszczania gazów, a także wdrażanie innowacji z pewnością przyczynia się do polepszenia się jakości powietrza.